Registratieplicht voedselexporteurs China per 1-1-2022 ⋆ Export PartnerExport Partner

Registratieplicht voedselexporteurs China per 1-1-2022

Voedselproducenten die naar China exporteren moeten zich voortaan in China laten registreren. Deze registratieplicht voedselexporteurs treedt in werking op 1 januari 2022. Zonder deze registratie is export naar China niet meer mogelijk!

De registratieplicht voedselexporteurs geldt nu alleen nog voor een beperkt aantal producten. Voortaan is het verplicht voor alle soorten voedingsmiddelen. Ook (fris)dranken vallen hieronder.

Uiterlijk 31 oktober 2021 moet de Nederlandse overheid in China een lijst met exporteurs aanleveren van de “mid-risk” producten. Dat zijn bijvoorbeeld vlees-, vis- en melkproducten, granen, noten, zaden, eetbare vetten en oliën en gezondheidsproducten Daarover heeft het Ministerie van LNV op 15 oktober jl. gesproken met brancheorganisaties. Deze lijst gaat bestaan uit bedrijven die tussen 1 januari 2017 en nu naar China hebben geëxporteerd.

Bedrijven met producten die buiten deze categorie van “mid-risk” producten vallen kunnen zich vanaf 1 november 2021 zelf registreren via www.singlewindow.cn.

Zorg hierom dat u tijdig actie onderneemt! Wij van Export Partner zijn bereid u hierbij te ondersteunen.

Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met René Teunissen, [email protected] of bellen naar +31 (0)30 – 293 64 75

registratieplicht voedselexporteurs China