Winactie gratis consult #elkaarverderhelpen

Export Partner groeit; ook op LinkedIn! We zijn onderweg naar 2000 LinkedIn volgers!
Dat zijn 2000 mensen die wij kunnen inspireren, iets nieuws kunnen leren of helpen om hun eerste stappen in de export van hun product of dienst te zetten…

En dat is natuurlijk waar LinkedIn om draait; waardevolle relaties opbouwen en iets voor elkaar kunnen betekenen.
Nu willen we graag iets terug doen en daarom verloten wij onder onze volgers een gratis consult.
Hierin beantwoorden we jouw vragen over export en brengen we de exportmogelijkheden voor jouw bedrijf in kaart. Zo geven we je, natuurlijk geheel vrijblijvend, een persoonlijk advies.

Zie onze LinkedIn pagina voor meer informatie over de winactie.

Actievoorwaarden voor de LinkedIn winactie van Export Partner

Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de LinkedIn winactie van Export Partner B.V.

De actie loopt van 3 december tot en met 11 december 2020.

Door deel te nemen aan deze winactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.

De winnaar van de actie wordt door Export Partner gekozen.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaar van deze actie ontvangt maximaal 1 consult op kosten van Export Partner om vragen te beantwoorden van de winnaar en advies uit te brengen op het gebied van exportmogelijkheden voor zijn of haar bedrijf. Dit consult kan n.a.v. de huidige situatie omtrent COVID-19 digitaal plaatsvinden of fysiek binnen de richtlijnen van de rijksoverheid.

De prijs moet na vergeving binnen 3 maanden worden geïnd en dus moet een afspraak voor het consult binnen 3 maanden plaatsvinden.

Maximaal één deelname per persoon.

Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

Op verzoek van Export Partner dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.

Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Export Partner het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Export Partner zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

Export Partner is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Export Partner.

In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Export Partner.

Export Partner behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Medewerkers van Export Partner en haar partners zijn uitgesloten van deelname.

Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via charlotte@exportpartner.com