Handelsmissie water Spanje ⋆ Export Partner

Handelsmissie water Spanje

 

Wil jij zakendoen en contacten leggen in de Spaanse watersector? Biedt jouw bedrijf innovatieve oplossingen voor de behandeling van afvalwater, waterzuivering of een efficiënter watergebruik in de agrifoodsector? Neem dan op 9 en 10 maart 2022 deel aan de fysieke handelsmissie naar Madrid.

Jij ontdekt marktkansen en hoort meer over de actuele ontwikkelingen in Spanje. Ook komt jij meer te weten over de investeringen in Spanje met hulp uit het Europese herstelfonds, NextGenerationEU.

Watertekort in Spanje

Spanje lijdt onder de effecten van klimaatverandering. Watertekort is een toenemend probleem. De Spaanse waterreserves slinken en zijn op ongeveer 40% van de totale capaciteit. Een derde van de bevolking woont in gebieden waar het risico van extreme of grote waterschaarste groot is. Hergebruik van afvalwater is daarom erg belangrijk.

Verouderde waterinfrastructuur: naast het watertekort heeft Spanje een verouderde infrastructuur. Het land moet de afwatering en monitoring van zijn waterdistributienetwerken verbeteren. Dit is nodig voor een duurzamer beheer en het voorkomen van waterverlies.

Landbouw en watergebruik: goed watermanagement is ook belangrijk voor de landbouw en de voedselverwerkende industrie. Met een omzet van bijna € 100 miljard is de voedingsmiddelenindustrie een van de belangrijkste industriële sectoren van het land. De negatieve gevolgen van klimaatverandering en de groeiende export van agroproducten, benadrukken de behoefte aan technologische oplossingen in deze sector.

Efficiënt watergebruik en watermanagement is nodig op alle niveaus in de agrifoodketen: wateropslag- of -berging, irrigatie, ontzilting en hergebruik van water. Dit kan alleen geregeld worden door een efficiënter gebruik en een duurzamer beheer van het beschikbare water.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Er zijn kansen voor innovatieve bedrijven in de watertechnologiesector. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen door passende oplossingen te bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen.

Voor wie?

De handelsmissie staat uitsluitend open voor organisaties:

 • die actief zijn in het verbeteren van waterkwaliteit, zoals de behandeling van afvalwater (bijvoorbeeld voor hergebruik) en de zuivering van drinkwater;
 • die technologie aanbieden die gericht is op watermanagement binnen de agrifoodsector;
 • die de Spaanse markt willen verkennen;
 • die al zakendoen of willen doen op de Spaanse markt;
 • die zakenpartners zoeken in Spanje en/of bestaande contacten willen onderhouden.
Je kunt zich ook inschrijven als je eerder aan een handelsmissie of beursbezoek in Spanje hebt deelgenomen.

Waarom meedoen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de marktkansen in de Spaanse watertechnologiesector;
 • in contact te komen met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • jouw eigen Spaanse contacten weer eens fysiek te ontmoeten;
 • te profiteren van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Spaanse markt;
 • inzicht te krijgen in hoe jouw bedrijf kansen kan benutten op de Spaanse markt aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang te krijgen tot de markt door consortia te vormen, en door publiek-private samenwerking.

Deelname en kosten

Meld je aan. De uiterste inschrijfdatum is 28 januari 2022. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus). De voertaal met/bij Spaanse bedrijven is Engels.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. Je ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider, na sluiting van de aanmeldperiode.

MEER INFORMATIE?

Heb jij vragen? Wij helpen je graag verder. Neem contact op met:

Ulienke Bruinsma
E: [email protected]
T: +(0)30 293 64 75

Organisatie: Nederlandse ambassade in Madrid, RVO en Export Partner. Deze handelsmissie is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.